logo
15.07.2020
https://e-shop.ewo-stuttgart.de/schweissen/migmag-wig-plasma-brenner-und-zubehoer/3309/schwanenhaelse?c=71
Deutsch

Schwanenhälse

Schwanenhälse Schwanenhälse
Für TBi Schweißbrenner
Steckbar/ schraubbar/steckbar kurz/ steckbar lang

Bestellnummern

E50010 Schwanenhals TBi 150 schraubbar
E50011 Schwanenhals TBi 150 steckbar
E50012 Schwanenhals TBi 250 schraubbar mit SKT-Körper
E50013 Schwanenhals TBi 250 steckbar
E50014 Schwanenhals TBi 260
E50015 Schwanenhals TBi 360
E50016 Schwanenhals TBi 411
E50150 Schwanenhals TBi 140 steckbar
E50151 Schwanenhals TBi 511W
E50152 Schwanenhals TBi 5W
E50153 Schwanenhals TBi 7W steckbar, kurz
E50154 Schwanenhals TBi 7W steckbar, lang
E50155 Schwanenhals TBi 9W steckbar, kurz
E50156 Schwanenhals TBi 9W steckbar, lang

 

English

Torch necks

Pluggable, threaded, pluggable short or pluggable long.